Inspanningsfysiologische begeleiding

Bij veel sporten is er wel volop aandacht voor techniek en tactiek, maar worden de conditionele voorwaarden voor een goede uitvoering hiervan wel eens uit het oog verloren. Sportsvision kan hier met inspannings-fysiologische begeleiding een belangrijke rol vervullen. De begeleiding kan variëren van het schrijven van conditionele jaarprogramma`s, raamwerk trainingsprogramma`s , het testen en hertesten van de conditionele vorderingen tot het voorbereiden en adviseren in trainings- (hoogte)stages, enzovoort.

Op zoek naar topvorm spelen vele factoren een belangrijke rol. Zoveel dat het onmogelijk is ze allemaal tegelijkertijd evenveel aandacht te geven. In de fysieke training onderscheiden we enerzijds de trainingskwantiteit (duur) en anderzijds de kwaliteit (intensiteit). Deze twee staan altijd, per periode verschillend, in een bepaalde verhouding tot elkaar. Beide honderd procent leidt onherroepelijk tot overtraining.

Binnen het uitgedachte periodiseringsmodel kunnen wij behulpzaam zijn bij een periodisering die leidt tot vorm.

Vorm heb je in de hand. Topvorm zit tussen de oren, waarbij vertrouwen in de gevolgde route en in jezelf cruciaal zijn.

Een goede voorbereiding voor het ultieme sportieve doel begint bij een gedegen voorbereiding. Voordat het eerste trainingsschema aan het papier toevertrouwd is, is er al heel wat denkwerk verricht.

Een jaarplan of zelf meerjarenplan, te denken valt aan een olympische cyclus, vormt het fundament voor iets wat ze 'op weg naar Goud' noemen. Organisaties, verenigingen, stichtingen, (commerciële) sportploegen etc. ondersteunen wij  bij het opstellen van een jaarplan dat veel en veel meer behelst dan het plannen van een trainingskamp.

Jaar-, periode-, weekplannen, periodisering gaat vooraf aan uiteindelijk het perfecte trainingsprogramma. Hier wordt het uitgedachte traject zichtbaar en praktisch voor de atleet of zijn trainer/coach.

Voor trainers van verenigingen, stichtingen, (commerciële) sportploegen etc. leveren wij de raamwerk programma`s aan voor de uiteindelijke trainingen. Zo blijft de deskundigheid van de trainer belangrijk, zeker waar het gaat om detail uitvoering en individuele sturing.

Elke sporter die zijn sport doelgericht wil bedrijven kan met de heden ten daagse technologie zijn/haar trainingsdata nauwkeurig bijhouden middels een activity tracker, hartslag pols monitor, fietscomputer etc. Bijna alle merken bieden een mogelijkheid voor het uploaden van de data naar een persoonlijke omgeving.

 

Bij het uploaden van date moet je denken aan gegevens met betrekking tot trainingsduur, -inhoud, - intensiteit (hartslag /snelheid/ vermogen) maar ook gevoel, duur en kwaliteit van de slaap, lichaamsgewicht e.d.

 

Sportsvision kan meekijken en na analyse van de data adviseren en bijstellen. Vanuit elke persoonlijke omgeving kan data doorgelinkt worden aan een gratis persoonlijk TrainingPeaks account. Sportsvision krijgt middels haar coach account inzicht in je trainings- en wedstrijddata.

 

Middels deze data krijgt Sportsvion inzicht in je acute-, chronische belasting en daarmee over je trainingsstress balans. Op basis van je doelen kan Sportsvision je adviseren over je belasting (trainingen), belastbaarheid (vorm) en herstel.

 

Sportsvision heeft drie verschillende vormen van data ondersteuning nl. Basic, Comp en Pro