top of page
IMG_2484_edited.jpg

Testen

Je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid. Sporten is gezond maar is ook een belasting voor je lijf. Een verstandige sporter laat zich regelmatig testen om zijn gezondheid en de belasting in kaart te brengen. Zo kun je verantwoord trainen en je grenzen verleggen aan de hand van een persoonlijk conditioneel profiel met sterke en zwakke punten.

Testaanbod

Zuurstofopname

Een fietstest uitgevoerd op een fietsergometer. Na het infietsen wordt er een testprotocol doorlopen waarbij de uitgeademde lucht wordt geanalyseerd via een metabool systeem; hierdoor wordt o.a. de zuurstofopname gemeten. Aan de hand van deze meetgegevens wordt de ventilatiedrempel bepaald welke betrouwbaarder is dan een lactaatdrempel (zie lactaattest).

De test is een maximaalmeting waarbij maximale belasting, zuurstofopname (VO2max) en hartfrequentie worden gemeten. De uitslag bestaat uit een uitgebreid testrapport met gegevens en bereke­ningen, een bespreking hiervan en intensi­teits- en trai­ningsadviezen.

IMG_5343_edited_edited.jpg
Vermogenstest (Wingate)

Met Wingate-test bepaal je het anaëroob prestatievermogen. Met een maximale sprinttest op een fietsergometer, waarvan de lengte afhankelijk is van de sportspecifieke situatie, worden  anaëroob vermogen en capaciteit gemeten.

Deze test is uitermate geschikt voor sporten met een explosief karakter, zoals schaatsen, wielrennen en vele spelsporten. De Wingate-test is ook geschikt om de mate van herstel na een blessure te bepalen of om krachttrainingsprogramma’s

te evalueren.

IMG_2483.jpg
Lactaattest

Deze test vindt sportspecifiek plaats, d.w.z. terwijl de sporter loopt, zwemt, schaatst enz. Bij een oplopende belasting (snelheid) wordt aan de hand van lactaatmeting in het bloed de sportspecifieke lactaatdrempel bepaald. Dit is het punt waarop de lactaatverwijdering uit het bloed de lactaatproductie niet meer kan bijhouden.

Aan de hand van de curve kan een beoordeling plaatsvinden over de te volgen trainingsaanpak. De uitslag bestaat uit een uitgebreid testrapport met ge­gevens, berekeningen, een bespre­king hiervan en intensi­teits- en trainingsadvie­zen. Indien het een fietstest betreft kan deze meting gelijktijdig met een zuurstofopname test.

IMG_5357.jpg
ECG-meting

Met een electrocardiogram (ECG) in rust of tijdens inspanning, tijdens een zuurstofopname test, kunnen we de hartfunctie controleren om zodoende eventuele indicaties voor hartziekten te kunnen signaleren. Bij vermoedens van problemen sturen wij je door naar een cardioloog.

IMG_5351.jpg
Bloedbeeld

Met bloedbeeldcontroles kunnen zaken als ijzertekorten, een te hoge trainingsomvang en/of -intensiteit, onvolledig herstel, effecten van hoogte trainingen e.d. geconstateerd worden.

We onderscheiden een basiscontrole, met alleen hematologie (HB, Hematrocriet e.d.), standaardcontrole, met naast hematologie ook chemie (Ureum, Creatine-kinase (CK) en Ferritine) of  een uitgebreide controle, met naast hematologie en chemie ook bindingsanalyse (bijvoorbeeld vitaminen, hormonen).

bottom of page