top of page

Trainingsbegeleiding

Een serieuze en verantwoorde sportbeoefening vereist een planmatige en systematische aanpak. Dat betekent dat het trainingsproces bepaald wordt door analyse, plannen, realiseren en evalueren. De trainingsopbouw is sterk afhankelijk van je beginniveau, je individuele doelstelling en je mogelijkheden. Individuele benadering is een must.

 

Voor het individueel trainingsmanagement maken we gebruik van het 'Athlete Management/-Monitoringssysteem TrainingPeaks©'. Dit programma dient tevens als logboek functie waarbij je na een uitgevoerde training alleen je pols-, running- of fietscomputer kunt uploaden in de merk overeenkomstige omgeving (Polarflow, Garmin Connect, Cyclo Sphere, etc.). Er sprake van een directere feedback, het geeft inzicht in trainingsdata als Heart Rate, Power en Running Pace en er is sprake van een automatische belasting/belastbaarheid monitoring op basis van de Training Stress Score en Intensiteit Factor.

IMG_5567.jpg
IMG_5570.jpg

Begeleidingsvormen

Sport specifieke 
krachttraining

Sportspecifieke krachttraining slaat een brug tussen conditie, snelheid en vermogen (de grondmotorische eigenschappen), binnen de context van de dagelijkse sportpraktijk en de individuele competenties, of juist de verbeterpunten daarin. Sportspecifieke krachttraining is een meerwaarde voor elke sporter, zeker ook vanuit coördinatief oogpunt. Het is vooral het trainen van je motorische brains. En goed functionerende brains leveren ‘gratis’ energie op!

Sportief begeleiding

Een inspanningsfysioloog/trainer maakt een trainingsplan voor je dat aansluit bij jouw doelen en mogelijkheden. Je trainingen (max. 4 per week) ontvang je via de mail of vindt je terug in je TrainingPeaks© applicatie. Aan de hand hiervan vindt ook de monitoring plaats. 

Wedstrijdsportbegeleiding

Een inspanningsfysioloog stelt een macro-, meso- en microplanning op. In je TrainingPeaks© 

applicatie vind je deze terug in je ATP (Annual Training Plan). Je trainingen vindt je eveneens terug in TrainingPeaks© variërend van 6 tot 12 trainingen per week. Aan de hand van de upload van je trainingen vinden monitoring, feedback en aanpassingen plaats.

Topsportbegeleiding

Een inspanningsfysioloog stelt een macro-, meso- en microplanning op. In je TrainingPeaks© 

applicatie vind je deze terug in je ATP (Annual Training Plan). Je trainingen vindt je eveneens terug in TrainingPeaks©. Aan de hand van de upload van je trainingsdata vinden monitoring, analyse, feedback en aanpassingen plaats. Deze begeleiding is inclusief krachttrainingsbegeleiding (extern). 

Wedstrijd-/Challengesporter

Alp`Huzes, Mont Ventoux, Fietsen voor een Huis, Weissensee voor Kids, Skate voor Air... allemaal prachtige evenementen voor goede doelen. Mensen zoeken graag hun grenzen op om hun bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke doelen. Maar je inzetten voor de gezondheid van anderen betekent niet dat je eigen gezondheid onverantwoorde risico's moet lopen. Helaas gebeurt dit vaak wel. Veel ‘gelegenheidssporters’ trainen te weinig of juist teveel, verkeerd en niet specifiek genoeg om op een verantwoorde manier aan een grote uitdaging deel te nemen. Sportsvision biedt al steun aan heel veel challengers. Aan de hand van de gegevens (o.a. verkregen uit het afnemen van inspanningstesten) en je doelstelling maakt je trainer een trainingsplan voor je. Je trainingen (max. 4 per week) ontvangt je via de mail of vindt je terug in je TrainingPeaks© applicatie. Aan de hand van de upload van je trainingen in TP vindt monitoring plaats.

Wedstrijd-/Personal training

Je hebt al diverse pogingen gedaan om een bepaald sportief doel te halen, maar het lukt niet? Dan is een personal trainer wat voor jou. Je formuleert samen met hem je doel zo SMART mogelijk: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en in Tijd. Waarbij je voor de A van Acceptabel ook Ambitieus mag invullen. Samen met je trainer maak je een plan van aanpak en je trainer maakt daar een passend trainingsschema bij. Je trainingen ontvangt je via de mail of vindt je terug in je TrainingPeaks© applicatie. Aan de hand van de upload van je trainingen houdt je trainer toezicht op je trainingsactiviteiten. Je trainer zal samen met je trainen, je inspireren en motiveren en je zo nodig met je neus op de feiten drukken. Je trainer is iemand met een topsportverleden, die weet wat goalsetting, passie, plannen en discipline betekenen. Hij is erin gespecialiseerd om je op het juiste moment te laten pieken!

Data Analyse Begeleiding

De hedendaagse technologie heeft uiteraard ook zijn vlucht genomen in de sport. De mogelijkheden van monitoring, buiten het doen van de periodieke noodzakelijk inspanningstesten, zijn enorm toegenomen. Maar de vraag die bij veel sporters leeft waar moet ik naar kijken wat zijn de belangrijkste parameters. Wat vertellen die mij en hoe moet ik daarop anticiperen?

 

Met twintig jaar ervaring, het doen van duizenden testen en het inlezen van honderden logboeken heb ik veel ervaring met data analyse en interpretatie. Er zijn sporters die een strak keurlijf van een trainingsschema niet past of met een eigen persoonlijke trainer of trainingsgroep werken maar wel professionele feedback op hun nauwkeurig bijgehouden data willen om efficiënt te trainen en de juiste accenten te leggen.

 

Het is mogelijk om je door Sportsvision bij te laten staan op het gebied van data analyse Basic, Comp en Pro.

 

Data analyse Pro: Wekelijkse analyse, wedstrijdanalyse en zone updates (34,50 p/m)

Data analyse Comp: Idem incl. Power Profile Testen (max. zes veldtesten ter beoordeling van het

niveau en de zone updates (45,= p/m)

Data analyse Pro: Idem incl. Inspanningstesten (fiets of loop) (72,50 p/m min. 1 jaar)

 

De data analyse begeleiding zal verlopen via TrainingPeaks©.

Schermafbeelding 2023-02-10 om 10.29.19.png

Online trainingsbegeleiding via Trainingspeaks©. Een gerichte manier om je persoonlijke prestatieniveau te verbeteren. Het maakt niet uit of je een gezondheids-, challenge- of recreatiesporter bent. Sportsvision kijkt naar trainingen die geschikt zijn voor jou, naar je uitgangspunten, je (begin)niveau, het gewenste eindniveau en naar je beschikbare tijd. Op basis hiervan worden persoonlijke trainingen ontwikkelt die je dagelijks in je mailbox kan verwachten. Je kunt de training uploaden naar je fiets-, mountainbike- of runningcomputer (horloge). Als je binnen wilt fietsen kun je hem ook naar je Swift software uploaden wanneer je hierover beschikt. Heb je geen van allen? Dat is niet erg! Je kan de training ook aflezen uit de app. 

Deze manier van begeleiding is geschikt voor hardlopers, mountainbikers, wielrenners en triatleten. Maar ook voor andere sporten die deze bovenstaande disciplines inzetten voor hun conditionele trainingen.

Inspanningsfysiologische begeleiding

Bij veel sporten is er wel volop aandacht voor techniek en tactiek, maar worden de conditionele voorwaarden voor een goede uitvoering hiervan wel eens uit het oog verloren. Sportsvision kan hier met inspannings-fysiologische begeleiding een belangrijke rol vervullen. De begeleiding kan variëren van het schrijven van conditionele jaarprogramma`s, raamwerk trainingsprogramma`s , het testen en hertesten van de conditionele vorderingen tot het voorbereiden en adviseren in trainings- (hoogte)stages, enzovoort.

Periodisering

Op zoek naar topvorm spelen vele factoren een belangrijke rol. Zoveel dat het onmogelijk is ze allemaal tegelijkertijd evenveel aandacht te geven. In de fysieke training onderscheiden we enerzijds de trainingskwantiteit (duur) en anderzijds de kwaliteit (intensiteit). Deze twee staan altijd, per periode verschillend, in een bepaalde verhouding tot elkaar. Beide honderd procent leidt onherroepelijk tot overtraining. Binnen het uitgedachte periodiserings-model kunnen wij behulpzaam zijn bij een periodisering die leidt tot vorm.Vorm heb je in de hand. Topvorm zit tussen de oren, waarbij vertrouwen in de gevolgde route en in jezelf cruciaal zijn.

Meerjarenplan

Een goede voorbereiding voor het ultieme sportieve doel begint bij een gedegen voorbereiding. Voordat het eerste trainingsschema aan het papier toevertrouwd is, is er al heel wat denkwerk verricht. Een jaarplan of zelf meerjarenplan, te denken valt aan een olympische cyclus, vormt het fundament voor iets wat ze 'op weg naar Goud' noemen. Organisaties, verenigingen, stichtingen, (commerciële) sportploegen etc. ondersteunen wij  bij het opstellen van een jaarplan dat veel en veel meer behelst dan het plannen van een trainingskamp.

Trainingsprogramma's

Jaar-, periode-, weekplannen, periodisering gaat vooraf aan uiteindelijk het perfecte trainings-programma. Hier wordt het uitgedachte traject zichtbaar en praktisch voor de atleet of zijn trainer/coach. Voor trainers van verenigingen, stichtingen, (commerciële) sportploegen etc. leveren wij de raamwerk programma's aan voor de uiteindelijke trainingen. Zo blijft de deskundigheid van de trainer belangrijk, zeker waar het gaat om detail uitvoering en individuele sturing.

Data analyse

Elke sporter die zijn sport doelgericht wil bedrijven kan met de heden ten daagse technologie zijn/haar trainingsdata nauwkeurig bijhouden middels een activity tracker, hartslag pols monitor, fietscomputer etc. Bijna alle merken bieden een mogelijkheid voor het uploaden van de data naar een persoonlijke omgeving.

 

Bij het uploaden van date moet je denken aan gegevens met betrekking tot trainingsduur, -inhoud, - intensiteit (hartslag /snelheid/ vermogen) maar ook gevoel, duur en kwaliteit van de slaap, lichaamsgewicht e.d.

 

Sportsvision kan meekijken en na analyse van de data adviseren en bijstellen. Vanuit elke persoonlijke omgeving kan data doorgelinkt worden aan een gratis persoonlijk TrainingPeaks account. Sportsvision krijgt middels haar coach account inzicht in je trainings- en wedstrijddata.

 

Middels deze data krijgt Sportsvion inzicht in je acute-, chronische belasting en daarmee over je trainingsstress balans. Op basis van je doelen kan Sportsvision je adviseren over je belasting (trainingen), belastbaarheid (vorm) en herstel.

 

Sportsvision heeft drie verschillende vormen van data ondersteuning nl. Basic, Comp en Pro.

Technische beleidsontwikkeling

Sport bestaat bij de gratie van vrijwilligheid. Dat moet ook zo blijven, want anders is er geen draagvlak meer in de maatschappij. Tegelijk worden er steeds hogere eisen gesteld aan het runnen van een sportorganisatie. De wens om de technische aansturing te professionaliseren wordt steeds groter. Een professional binnen een vrijwillig kader levert onmiskenbaar vele voordelen op. De technisch coördinator is de aangewezen persoon die technisch beleid kan opstellen, voorbereiden en uitvoeren onder auspiciën van het bestuur. Sportsvision heeft veel ervaring met deze technische begeleiding en kan teams daarin goed op weg helpen.

Technische beleidsplannen

Voor bonden, districten/gewesten, verenigingen of particuliere sportaanbieders kunnen wij technische beleidsplannen schrijven en implementeren. Hoe zit de opleidingsstructuur er uit? Welke faciliteiten moeten worden gerealiseerd? In het verleden hebben we diverse beleidsplannen (mede) ontwikkeld.

Talentontwikkeling/LTAD

Sportsvision kan bijdragen in de opzet van een gestructureerd talentontwikkelingsprogramma. Nederlandse bonden hanteren hiervoor het Long Term Atlete Development (LTAD), afkomstig uit Canada. Daarin wordt afgestapt van het idee van categorieën en leeftijden en worden ontwikkelingsfasen als uitgangspunt gezien voor talentherkenning en -ontwikkeling.

 

Het LTAD-model implementeren in een bestaande organisatie die de talentontwikkeling vele jaren via een bepaalde wijze heeft georganiseerd, is vaak een tijdrovend en moeizaam proces. Door onze kennis van de sportcultuur en het LTAD-model kunnen wij de intermediair zijn in het implementeren van het LTAD-model binnen uw organisatie.

Projecten

Sportsvision kan ondersteunen bij bijvoorbeeld interventieprojecten en goede doelen projecten. Bijvoorbeeld door het schrijven van fysieke voorbereidingsplannen en het geven van clinics en/of workshops.

bottom of page